Política de privacidade e protección de datos

Quen somos:

A dirección da nosa páxina web é: https://www.mou.gal.

Mou Multimedia é un proyecto co seguinte enderezo postal: Bº de Mouro, 8. Padróns / 36866 Ponteareas

Correo electrónico: info@mou.gal

Que datos persoais recollemos e por que os recollemos

En MOU MULTIMEDIA tratamos a información que nos facilitan as personas interesadas coa finalidade de enviar a información solicitada relacionada cos nosos servizos por calquera medio (postal, email ou teléfono) pero non utilizaremos os seus datos con fins de marketing.

Por canto tiempo conservaremos os seus datos?

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos precisos para cumplir coas obrigas legais.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, e/ou a contratación dos servizos.

Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos proceden do propio interesado recollidos a través dun formulario de contacto.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os datos persoais que lles concernan ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos; nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en cualquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/)

Para exercer os seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a info@mou.gal no que debe identificarse adxuntando copia do seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo.