Hermanos Castro

Maderas Hermanos Castro é unha empresa familiar situada en Ponteareas, unha zona de gran importancia forestal no sur de Galicia. A súa especialidade é converter o Pinus Pinaster en madeira de alta calidade construtiva.

Actualmente a madeira está a converterse no material de referencia para moitos arquitectos, enxeñeiros e deseñadores. Isto abriu un campo de constante innovación no que MHC está inmerso, dando MOU apoio a esta tendencia cunha nova imaxe e materiais promocionais.

Impresos

O obxectivo é presentar ao público unha nova xeración de madeira tratada mediante técnicas pioneiras, que revalorizan o produto forestal galego de xeito local e bio.

MADERAS HERMANOS CASTRO

Industria innovadora na transformación da madeira.

Roles: Imaxe de marca, lemas e textos, deseño gráfico, desarrollo web.

Proxectos relacionados