GamesP

GamesP é unha plataforma  para interactuar con robots físicos e crear unha comunidade virtual, desenvolvendo unidades docentes específicas para adultos con discapacidade cognitiva. 

O xogo consiste en mover o robot físico, utilizando un móbil ou tablet, mediante unha sinxela programación, sobre uns paneis deseñados para traballar diferentes conceptos e situacións que compoñen nove unidades didácticas con diferentes niveis de dificultade cada unha.

Interfaz móbil

Paneis de xogo

Unidades didácticas

Interfaz web

Personaxe

UNHA PLATAFORMA  PARA INTERACTUAR CON ROBOTS FÍSICOS PARA ADULTOS CON DISCAPACIDADE COGNITIVA.

Erasmus+ Progamme of the European Union

Axencia: Atenea Projects.

Roles: UI design, graphic design and illustration.

Proxectos relacionados