Civisglobal

Liñas arquitectónicas, nodos que se conectan, portas que se abren, fotos, datos técnicos que se constrúen nun puzzle branco e verde, moi verde…
En colaboración coa axencia Abierto Comunicación traballamos na creación dun universo gráfico para unha marca xa consolidada.

Rotulación

Catálogos

Presentación comercial interactiva

Sostenibilidade

CIVISGLOBAL

Axencia: Abierto CM

Funcións: Deseño editorial, deseño gráfico, rotulación, merchandising.

Proxectos relacionados